Προηγ.
Επομ.

Σχετικά με εμάς

Η Mare Incognita είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης και γεωλογικών εφαρμογών. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ξεκινώντας από υπηρεσίες πεδίου και ανάλυσης δεδομένων μέχρι τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική διαχείριση. Η Mare Incognita ιδρύθηκε το 2018 από δύο γεωλόγους με μεταπτυχιακά που ειδικεύονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών καθώς και την παράκτια και ποτάμια μορφοδυναμική. Με γνώμονα τους άμεσους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η εταιρεία επικεντρώνεται στην άμεση και έγκαιρη προστασία των ακτών, του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων εγκαταστάσεων μέσω της πρόβλεψης της διάβρωσης των ακτών και της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Η Mare incognita συλλέγει και μελετά βυθομετρικά και ιζηματολογικά δεδομένα, κλιματικά και υδροδυναμικά δεδομένα για τον υπολογισμό της υποχώρησης της παραλίας σε συγκεκριμένα σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Μελετάμε όλα τα παραπάνω φαινόμενα με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό. Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι:

Συμβουλευτική/ Παράκτια Διαχείριση.
Υπολογισμός/ Μελέτη Παράκτιας Διάβρωσης.
Βυθομετρήσεις/ Βυθομετρική χαρτογράφηση.
Ground truth.
Ιζηματολογική ανάλυση.
Γεωλογικές, υδρογεωλογικές μελέτες.
Περιβαλλοντικές μελέτες.
Ανάλυση δεδομένων/ GIS/ Τηλεπισκόπηση.

Ακολουθούμε μια διεπιστημονική προσέγγιση που σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στις μελλοντικές αλλαγές αλλά και ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες των πελατών μας. Η προτεραιότητά μας είναι να καταστήσουμε την αειφόρο ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές εφικτή για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης δραστηριότητας.