Προηγ.
Επομ.

Κλιματικη αλλαγη

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον μια θεωρία αλλά ένα αδιαμφησβήτητο γεγονός: η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αυξάνεται κατά κύριο λόγο εξαιτίας της παρατηρούμενης αύξησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των εκπομπών που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί και τα χαρακτηριστικά τους έχουν αλλάξει. Οι ηπειρωτικοί πάγοι λιώνουν εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας να ανεβαίνει.
Οι πλέον ανησυχητικές κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν την στάθμη της θάλασσας είναι οι ευστατικές που σχετίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας, τη μείωση της ηπειρωτικής παγοκάλυψης και τη μεταφορά νερού από του υπόγειους υδροφορείς στη θάλασσα (IPCC, 2013). Αυτές οι αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν μακρόχρονες και σημαντικές ανυψώσεις της θαλάσσιας στάθμης.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τόσο μακροπρόθεσμα όσο κα βραχυπρόθεσμα απειλεί τις παραλίες με σημαντική υποχώρηση έως και την εξαφάνιση τους. Από το 1900, η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά περίπου 0.2 m. Οι μελλοντικές προβλέψεις όμως για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100 είναι αβέβαιες καθώς μελέτες δείχνουν άνοδο από 0.26 – 0.82 m (IPCC, 2013) μέχρι 0.7-2.4 m (Rohling et al.,2008).
Οι επιπτώσεις είναι τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές λόγω της υποχώρησης της ακτογραμμής, ακόμα και με την εξαφάνιση των παραλιών και μπορεί να είναι καταστροφικές για την εκάστοτε τοπική κοινωνία αλλά και σε επίπεδο χώρας.
Σε αυτό το τοπίο είναι εξαιρετικά σημαντική η προστασία και η πρόληψη απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι παραλίες απειλούνται μέχρι και με την εξαφάνιση τους και η διαχείριση τους στο παρόν θα κρίνει την βιωσιμότητα τους στο μέλλον. Η μελέτη της διάβρωσης και της προστασίας των ακτών είναι ένα απαραίτητο βήμα για την διατήρηση και προστασία τους.